EtusivuTausta ja tavoitteetToimintaKANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMAKUNTAYHTEISTYÖ» Kainuun maakunta» Kainuun tulosmateriaalit» Turun kaupunki» Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen» Terve Kunta -verkostoTEVA» TEVA-seminaarin materiaalitJÄRJESTÖYHTEISTYÖKANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ» Closing the Gap» EQUIPOP-hanke» Eurothine» Health in All PoliciesTietoa terveyseroistaLinkitYhteystiedotIn English
   
Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen

Lasten terveyttä ja lapsille suunnattuja terveyspalveluja koskevaa tietoa on Suomessa toistaiseksi hyvin vähän. Erityisen vähän tietoja on saatavilla 1-10 -vuotiaista lapsista, joista nuorimmat ovat neuvolapalvelujen ja vanhimmat kouluterveydenhuollon piirissä.

Kansanterveyslaitoksella on käynnistynyt keväällä 2006 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa hanke "Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen" (LATE). Hankkeen tarkoituksena on laatia suunnitelma lasten ja nuorten terveysseurannan valtakunnallisesta toteuttamisesta.

Helmi-maaliskuussa 2007 aloitetiin tiedonkeruun kokeilu kymmenessä terveyskeskuksessa eri puolilla Suomea. Mukana ovat Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Mikkelin, Sastamalan perusturvakuntayhtymän, Vihdin, Sodankylän, Salon seudun ja Keski-Karjalan terveyskeskukset. Kokeilu koskee yhteensä noin 1540 lapsen ja nuoren neuvola- ja kouluterveystarkastusta. Tutkimuksessa on mukana 45 lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajaa.

Tietoja lasten ja nuorten terveydestä tarvitaan sekä lasten ja nuorten terveydentilan ja hyvinvoinnin seuraamiseen että terveyspalvelujen suunnitteluun. LATE -hankkeen tiedonkeruun testaamisen tulokset täydentävät valtakunnallisen terveysseurannan nykyisiä tietoja lasten ja nuorten terveydestä. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman monet tutkimukseen pyydetyt osallistuisivat tutkimukseen.

LATE -hankkeessa tehdään yhteistyötä TEROKA-hankkeen kanssa. Keskeinen päämäärä on tukea kunnissa tehtävää työtä, jonka lähtökohdaksi ja toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvitaan pätevää seurantatietoa väestöryhmien välisistä terveyseroista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Lasten ja nuorten kohdalla tämän seurantatiedon puutteet ovat erityisen vakavia. Lasten terveysseurannan kehittäminen -hankkeeseen lisätään 3000 lapsen/nuoren erillisotokset sekä Kainuun maakunnasta että Turun kaupungista. Näistä lapsista ja nuorista kerätään muutoin vastaavat tiedot kuin Lasten terveysseurannan kehittäminen -hankkeen kymmenessä aiemmin valitussa yhteistyökunnassa, mutta terveydenhoitajan tutkimuslomakkeista on tätä terveyseroselvitystä varten laadittu lyhennetyt versiot.

Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittämisen lisäksi hanke palvelee sähköisen potilaskertomuksen kehittämistä ja kuntien terveyden seurantaa.

Hankkeen tavoitteet


LATE -hankkeessa laaditaan suunnitelma lasten terveysseurannan valtakunnallisesta toteuttamisesta.

Tavoitteena on kehittää järjestelmä, jossa keskeisiä lasten terveyttä kuvaavia tietoja voitaisiin kerätä suoraan neuvola- ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksista.

Tiedon keruun toteutettavuutta ja luotettavuutta on tarkoitus testata esitutkimuksen avulla vuoden 2007 aikana.

Hankkeen tarkoituksena on myös määrittää mitä lasten ja nuorten terveyden kannalta oleellista tietoa ei ole mahdollista saada neuvolan ja kouluterveydenhuollon järjestelmien kautta, mutta jota tulisi kuitenkin terveysseurannan puitteissa säännöllisesti seurata esim. erillistutkimuksella.

TEROKA-hankkeen osalta täydentävän tiedonkeruun tavoitteena on selvittää lasten terveysseurannan tiedonkeruun soveltuvuutta sosioekonomisten ja muiden väestöryhmittäisten terveyserojen seurantaan. Erillisotos mahdollistaa lasten terveyden ja siihen liittyvien tekijöiden tarkastelun mm. vanhempien koulutuksen, ammattiaseman ja perhetilanteen mukaan.


LATE-hankkeen yhteystiedot hankkeen verkkosivuilta >>          TEROKA-hankkeen yhteyshenkilö:

Risto Kaikkonen     
Kansanterveyslaitos
Terveyden ja toimintakyvyn osasto      
Kansanterveystutkimuksen yksikkö      
Mannerheimintie 160          
00300 Helsinki              
puh. (09) 4744 8176          
e-mail etunimi.sukunimi@ktl.fi

Päivitetty 28.05.2007