EtusivuTausta ja tavoitteetToimintaKANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMAKUNTAYHTEISTYÖ» Kainuun maakunta» Kainuun tulosmateriaalit» Turun kaupunki» Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen» Terve Kunta -verkostoTEVA» TEVA-seminaarin materiaalitJÄRJESTÖYHTEISTYÖKANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ» Closing the Gap» EQUIPOP-hanke» Eurothine» Health in All PoliciesTietoa terveyseroistaLinkitYhteystiedotIn English
   
EQUIPOP-hanke

EQUIPOP on Ruotsin kansanterveyslaitoksen (Statens Folkhälsoinstitut) käynnistämä ja koordinoima kahdeksan EU-maan terveyspolitiikan vertailuhanke (International policies for equity in health). Hankkeen tuotoksena on raportti, jossa kuvaillaan kunkin maan sosioekonomisia terveyseroja koskeva tilanne sekä selvitetään näiden maiden terveyseroihin kohdistuvaa politiikkaa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten terveyseroihin vaikutetaan muun kuin varsinaisen terveyspolitiikan alueella. Hankkeessa ei ole tehty uutta tutkimusta vaan raportti perustuu saatavilla olevaan tietoon. Suomesta mukana on TEROKA-hankkeen tutkijoita.

Hanke käynnistyi syksyllä 2004 ja raportti valmistuu vuonna 2007. Toiveena on noin 4-5 vuoden kuluttua tehdä analyyttisempi raportti, jossa voitaisiin arvioida hankkeeseen osallistuneiden ja mahdollisesti joidenkin muidenkin EU-maiden terveyserojen kaventamistoimia.

Päivitetty 9.1.2007