EtusivuTausta ja tavoitteetToimintaKANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMAKUNTAYHTEISTYÖ» Kainuun maakunta» Kainuun tulosmateriaalit» Turun kaupunki» Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen» Terve Kunta -verkostoTEVA» TEVA-seminaarin materiaalitJÄRJESTÖYHTEISTYÖKANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ» Closing the Gap» EQUIPOP-hanke» Eurothine» Health in All PoliciesTietoa terveyseroistaLinkitYhteystiedotIn English
   
Health in All Policies

Terveys kaikissa politiikoissa -asiantuntijakonferenssi, 20.-21.9.2006, Kuopio


Terveys kaikissa politiikoissa (Health in All Policies eli HiAP) on Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tärkein terveysalan kokous. TEROKA-ryhmä valmisteli yhteistyössä STM:n kanssa terveyserojen kaventamista käsitelleen Health Inequalities as a Multisectoral Challenge -rinnakkaistyöryhmän (1/5) tähän konferenssiin.

Terveyden epätasa-arvo monisektorisena haasteena -työryhmä

Tavoitteena on esitellä päätöksenteon malleja terveyden epätasa-arvon vähentämiseksi. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti terveyden sosiaalisten ja taloudellisten taustatekijöiden, kuten tulojen, työllisyyden, koulutuksen, asumisen ja terveellisen elinympäristön, epätasa-arvoiseen jakaantumiseen. Toisaalta myös terveyssektorin rooliin on kiinnitettävä huomiota. Työryhmässä keskustellaan terveyden epätasa-arvon vähentämiseen tähtäävistä politiikoista, ohjelmista ja projekteista.
 
Lisätietoa Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Päivitetty 11.1.2007