EtusivuTausta ja tavoitteetToimintaKANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMAKUNTAYHTEISTYÖ» Kainuun maakunta» Kainuun tulosmateriaalit» Turun kaupunki» Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen» Terve Kunta -verkostoTEVA» TEVA-seminaarin materiaalitJÄRJESTÖYHTEISTYÖKANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ» Closing the Gap» EQUIPOP-hanke» Eurothine» Health in All PoliciesTietoa terveyseroistaLinkitYhteystiedotIn English
   
KUNTAYHTEISTYÖ

Sosiaaliryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on tärkeä osa kuntalaisten tasvertaista hyvinvoinnin edistämistä. Kuntien elinvoimaisuus ja toimintakyky kohenee silloin, kun onnistutaan parantamaan niiden väestöryhmien terveyttä, joihin terveysongelmat kasautuvat. Terveyserojen kaventuminen vaikuttaa palvelutarpeeseen ja auttaa kuntia turvaamaan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Hyvä terveys ehkäisee myös osaltaan sosiaalista syrjäytymistä. Terveyserojen vähenemisellä on positiivisia vaikutuksia tuottavuuteen ja kuntatalouteen.

Kunnilla on itsehallintonsa ja laajan toimivaltansa puolesta suuret mahdollisuudet terveyserojen kaventamiseen, kuten Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa todetaan. Ohjelman mukaan väestöryhmien välisiä terveyseroja tulee pienentää siten, että eriarvoisuus vähenee ja heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat. Uusittu kansanterveyslaki velvoittaa kunnat seuraamaan asukkaittensa terveyttä väestöryhmittäin, mutta paikallis- ja aluetason tiedosta väestöryhmien välisistä terveyseroista ja niiden merkityksestä koko väestön hyvinvoinnin kannalta on kuitenkin pulaa.

TEROKA tukee terveyserojen kaventamistyötä kunta- ja aluetasolla
  • kehittämällä prototyyppi kunta- ja aluetason terveyserojen seurantatiedon keräämiseen ja analysoimiseen
  • levittämällä kunta- ja aluetason tietoa terveyseroista, niiden muutoksista ja syistä muun muassa www-sivujen kautta
  • etsimällä, arvioimalla, tukemalla ja levittämällä kuntatason hyviä käytäntöjä terveyseroja aiheuttavien tekijöiden vähentämiseksi 
  • keräämällä käytännön kokemuksia terveyserojen kaventamisen saattamisesta osaksi kuntien päätöksentekoa ja toimintaa
TEROKA pyrkii herättämään keskustelua terveyseroista ja katalysoimaan käytännön toimintaa, mutta osaajat löytyvät kunnista. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Terve Kunta -verkoston kanssa. Kuntien merkittävä rooli terveyserojen kaventamisessa otetaan huomioon myös kansallisen terveyserojen kaventamista koskevan strategian ja toimintasuunnitelman valmistelussa vuonna 2007.

Terveyserojen kaventamisen lähtökohtia kunnissa sekä esimerkkejä käytännön toimista on koottu tietopakettiin. Tietopakettia muokataan ja täydennetään jatkuvasti, joten kommentteja ja palautetta otetaan mielellään vastaan.


Päivitetty 11.1.2007