EtusivuTausta ja tavoitteetTAUSTA» Hankkeen lähtökohdat» Esimerkki kumppanuuskuviostaTAVOITTEETToimintaTietoa terveyseroistaLinkitYhteystiedotIn English
   
TAVOITTEET

TEROKA:ssa kehitetään toimintatapoja ja kootaan tietopohjaa Terveys 2015 -ohjelman terveyserojen kaventamistavoitteen saavuttamiseksi.

Terveyserojen kaventaminen pyritään saamaan osaksi terveyden edistämistä sekä kansallisessa terveyspolitiikassa että paikallistason toiminnassa. Tämän tukemiseksi kootaan toimijoiden verkostoa (kunnat, järjestöt, valtiovalta, tutkimuslaitokset ym.), jossa voidaan yhdessä ideoida, jakaa kokemuksia ja kehittää terveyseroja vähentäviä toimintamalleja.

Hankkeen päätavoitteet ovat seuraavat:   
  • vahvistaa terveyseroja koskevaa tietopohjaa ja seurantaa sekä välittää tietoa
  • kartoittaa ja edistää terveyserojen kaventamiseksi tarvittavaa eri tahojen yhteistoimintaa
  • vahvistaa terveyserojen kaventumista edistävää politiikkaa ja toimintamalleja 
  • edistää terveysvaikutusten arvioinnin käyttöä terveyseroja ehkäisevän terveys- ja sosiaalipolitiikan välineenäPäivitetty 26.9.2006