EtusivuTausta ja tavoitteetTAUSTA» Hankkeen lähtökohdat» Esimerkki kumppanuuskuviostaTAVOITTEETToimintaTietoa terveyseroistaLinkitYhteystiedotIn English
   
TAUSTA

TEROKA-hanke on tutkijoiden käynnistämä yhteistoimintakokeilu, jossa kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia ja kehitetään menetelmiä terveyserojen kaventamiseksi eräillä keskeisillä terveyspolitiikan ja terveyden edistämisen alueilla.

Hanke perustuu työlle, jota projektiryhmän tutkijat ovat tehneet 1990-luvulta lähtien. Useat ryhmän tutkijat ovat toimineet aktiivisesti kansainvälisessä tutkijaverkostossa  (European Network on Interventions and Policies to Reduce Socioeconomic Inequalities in Health), joka on tutkinut ja arvioinut sosioekonomisten terveyserojen kaventamista Euroopan maissa vuodesta 1996 lähtien.

EU:n rahoittaman kansainvälisen verkoston pohjalta käynnistynyt suomalainen työryhmä on toiminut vuodesta 1997. Ryhmä on järjestänyt ja ollut mukana järjestämässä useita terveyseroja ja niiden kaventamista käsitteleviä yhteistyöseminaareja. Ryhmän julkaisuja ovat muun muassa
  • bibliografia suomalaisesta terveyseroja koskevasta tutkimuksesta (Forssas ym. 1999)

  • terveyskäyttäytymisinterventioiden kartoitus (Prättälä ym. 1999)

  • terveyseroja koskeva kirjallisuuskatsaus (Manderbacka ym. 2000)

  • artikkelit EU-verkoston terveyserojen kaventamista koskevassa kokoomateoksessa (Mackenbach & Bakker 2002)

  • kuntien toimijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu 21 artikkelia käsittävä kokoelma Kohti terveyden tasa-arvoa (Kangas ym. 2002)

  • STM:n julkaisusarjassa ilmestynyt Ruotsin, Englannin ja Hollannin terveyserojen kaventamista koskevan politiikan kartoitus Eriarvoisuus ja terveyspolitiikka (Palosuo ym. 2004), joka julkistettiin sosiaali- ja terveysministeriön Kolme vuotta Terveys 2015-ohjelman hyväksymisestä -seminaarin yhteydessä 4.6.2004

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2001 periaatepäätöksen Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta, joka linjaa Suomen terveyspolitiikkaa seuraavien 15 vuoden ajan. Ohjelmassa painotetaan terveyden edistämistä. Ohjelman kahdeksannen päätavoitteen mukaan on pyrittävä siihen
" ...että eriarvoisuus vähenee ja heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat. Tällöin tavoitteena on sukupuolten, eri koulutusryhmien ja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentyminen viidenneksellä."

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannon mukaisesti Kansanterveyslaitoksen tehtäväksi tuli päävastuullisesti vastata tästä tavoitteesta.

Päivitetty 26.9.2006